Tycker du att din hund har/eller visar ett beteende som du inte tycker är önskvärt?
Många problem kan yttra sig på olika sätt, men ha olika orsaker. Utan kunskap om trolig orsak blir det lätt fel åtgärd för att lösa problemet. Därför gör vi en noggrann utredning och analys av din hund. Därefter kan vi föreslå rätt åtgärd för att komma tillrätta med just din hunds problembeteende.

Analys
I analysen ingår två träffar:
Första träffen består av en intervju samt några praktiska tester som ligger till grund för analysen och det terapiförslag som presenteras vid andra träffen. För att resultatet ska bli bra är det viktigt att den träningen blir individanpassad till hund och ägare.