Vad gör man när vardagen tillsammans med hunden inte fungerar?

Vi har rådgivning och utredningar av hundproblem, där vi tillsammans med hundägaren analyserar bakomliggande orsaker och kommer fram till individanpassade träning.
Lasse

Utbildad Hundbeteendeanalytiker på Hundcampus.

En ett-årig utbildning med över 1000 timmar etologi.

Kursinnehåll
Efter genomgången och godkänd kurs har deltagarna:

 • God kunskap om problemhundar – analys och terapi
 • God kunskap om flockliv, ledarskap, rollspel, kommunikation och signaler mellan hundar och mellan hundar och människor
 • God kunskap om beteendeanalys, observationsteknik, resultatsammanställning och redovisning
 • Kunskap om filmning och filmanalys och film som hjälpmedel i undervisning
 • God kunskap om sinnen och perception
 • God kunskap om rädslereaktioner, utlösare och terapimodeller
 • God kunskap om aggressiva reaktioner, orsaker och terapi
 • God kunskap om motivation, konflikter och konfliktlösningar
 • God kunskap om skillnader mellan hundraser
 • God kunskap om valp- och unghundsutveckling
 • God kunskap om inlärningsteari och praktik, olika ”skolor”
 • God kunskap om minnesfunktioner, kognition, motivation och vakenhetsgrader
 • God förmåga att föreläsa om och förklara komplicerade samband i hundars beteenden
 • God förmåga att förklara och praktiskt visa inlärningsprinciper vide hundträning
 • Kunskap om beteendegenetik, arvets och miljöns betydelse för individutvecklingen samt om problem skapade genom avelsurvalet
 • Kunskap om intervjuteknik
 • Kännedom om mentalitetsbedömningar, -beskrivningar och testmodeller
 • Kännedom om funktionsprov, jakt- och bruksprov
 • Kännedom om olika typer av jakt- och tjänstehundar
 • Kännedom om hunden som hjälpmedel i sjuk- och friskvård
 • Genomfört omfattande praktisk träning i beteendeanalys
 • Genomfört omfattande praktisk träning i att förstå och tillämpa olika inlärningsprocesser
 • Genomfört projektarbeten med problemhundar, analys, terapi, redovisning och uppföljning
 • Genomfört praktisk träning med egen hund bl.a vardagslydnad och specialsök


Kursinnehållet är mycket omfattande och ställer höga krav på studiekapacitet och analytisk förmåga. Under det praktiska arbetet med hundar och hundägare krävs stor social kompetens och praktiskt handlag.

Lars Deregård har de nämnda kunskaperna och färdigheterna och är en mycket kompetent Hunbeteendeanalytiker och –terapeut.

Lärare under utbildningen:
Lennart Wetterholm, Lars Fält & Tobias Gustavsson