Skicka ett mail med Ditt namn, adress, telefonnummer, hundens ålder och ras samt vilken aktivitet du vill anmäla dig till.
För frågor och information är Du även välkommen att ringa.

Anna-Lena
Hemnummer: 0250 - 227 47
Mobilnummer: 070 - 354 25 96
E-post: anna-lena.arvidsson@telia.com

Lasse
Mobilnummer: 070 - 362 44 09
E-post: lasse.deregard@gmail.com