Anna-Lena

Jag har levt med hundar hela livet, bl a pudlar och olika retrievers, och därmed hållit på med hundträning av olika slag. Sedan 15 år tillbaka har jag inriktat mig på att skaffa kunskaper om hund och hundträning genom olika utbildningar, förutom träning av egna och andras hundar, var och en med olika förutsättningar och inriktningar. Sedan -92 har jag hållit kurser av olika slag för hundar och hundägare.

Jag är utbildad instruktör i brukshundklubben och klickerinstruktör. Jag har även gått problemhundskonsult-utbildning (hundpsykolog), en av IMMI godkänd utbildning.

Jag har tävlat och tävlar lydnad och bruksgrenar med egen hund.

Områden som jag särskilt fördjupat mig i är bl a:

 • Valputveckling
 • Allmänlydnadsträning
 • Tävlingslydnad
 • Inlärning, speciell fördjupning i operant inlärning
 • Klickerträning
 • Etologi
 • Mentalkunskap
 • Kontakt, relation och samspel hund/människa
 • Spår & sök (apportering)
 • Raskunskap
 • Hundens språk, kommunikation
 • Hundproblem
 • Hundmassage
 • Instruktör i Rallylydnad, samtliga fyra klasser, enligt de nya regler som gör Rallylydnad till en officiell tävlingsgren 1 juli 2011

och jag försöker hela tiden uppdatera mina hundkunskaper genom olika fortbildningar och konferenser.


Lasse

Jag har hållit på med hundträning i olika former i ca 30 år. Egna hundar har varit spaniels, retrievers, new foundland och schäfer, olika individer inom sina raser, med olika personligheter. Sedan -92 har jag hållit olika typer av kurser för hundar och hundägare. Jag är utbildad instruktör och lärare i brukshundklubben, service och signalhundsinstruktör (assistanshund) samt klickerinstruktör med speciell fördjupning i operant inlärning med Bob Bailey. (En amerikan som är en av de skickligaste djurtränarna i världen). Jag har även tävlat lydnad och bruksgrenar i elit med egen hund.

Jag har ägnat c:a 2500 timmar till att skaffa mig kunskaper om hund och hundträning i olika utbildningar, förutom träning av egna och andras hundar. Under dessa år har jag fått förmånen att följa utvecklingen av träningsmetoder. Från det gamla med tvång och korrigeringar till de s.k ”mjukismetoderna” till den operanta inlärningen. Där hunden själv ska komma fram till vilka beteenden som är lönsamma. Den operanta inlärningen kräver visserligen mer av hundägaren som måste lära sig ”läsa sin hund” och planera träningen bättre, men den är idag den metod som på sikt ger bäst resultat. Jag har genom åren sett 1000-tals hundar av olika raser där valet av träningsmetod måste anpassas efter rasen, föraren och inte minst viktigt individen.

Jag är utbildad Beteendeanalytiker på Hundcampus en ettårig utbildning med över 1000 timmar etologi och analyser av hundars beteenden samt hur man kan träna hundar och ägare till en bättre relation när vardagen tillsammans inte fungerar som man tänkt sig. Tonvikten ligger på att skapa ett bra samarbete där TRYGGHET i relationen är ett nyckelord och där jag försöker individanpassa träningen efter typ av problem. Områden som jag skaffat mig specialkunskaper i är bl.a:

Vi har även ett brett kursutbud i små grupper max 8 deltagare för att kunna individanpassa träningen och för att alla ska få ut så mycket som möjligt av kursen.

 • Etologi
 • Valputveckling
 • Allmänlydnadsträning
 • Inlärning, spec. fördjupning i operant inlärning
 • Klickerträning
 • Mentalkunskap
 • Service & signalhundar
 • Kontakt, relation och samspel hund/människa
 • Lekens betydelse för relationen, hund - människa
 • Spår & sök (apportering)
 • Specialsök som aktivering (ex. svamp)
 • Raskunskap
 • Hundens språk, kommunikation
 • Hundproblem och problemhundar
 • Tävlingslydnad
 • Lärare specialsök

Jag försöker hela tiden uppdatera mina hundkunskaper genom diverse fortbildningar och konferenser.